Tin Tức

Toán lớp 5: Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài trang 22

Dưới đây là bài Giải bài tập SGK Toán 5 trang 22, 23 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài.

==>> Xem thêm bài tập đơn vị đo độ dài nâng cao mới nhất

Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Toán lớp 5: Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài trang 22

Video Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài trang 22

Giải bài tập Toán 5 trang 22, 23

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 5)

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét
km hm dam m dm cm mm
1m

=10dm

=frac{1}{10}dam

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé

– Đơn vị bé bằng frac{1}{10} đơn vị lớn

Gợi ý đáp án:

a)

Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét
km hm dam m dm cm mm

1km = 10hm

1hm = 10dam

=frac{1}{10}km

1dam = 10m

=frac{1}{10}hm

1m = 10dm

=frac{1}{10}dam

1dm = 10cm

=frac{1}{10}m

1cm = 10mm

=frac{1}{10}dm

1mm=frac{1}{10}cm

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé: 1km = 10hm

– Đơn vị bé bằng frac{1}{10} đơn vị lớn: 10dm = 1m

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Gợi ý đáp án:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

c)1mm=frac{1}{10}cm

1cm = frac{1}{100}m

1m =frac{1}{1000}km

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = … m

8m 12cm = … cm

b) 354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Gợi ý đáp án:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 5)

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Gợi ý đáp án:

Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường sắt từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 935 = 1726 (km)

Đáp số: a) 935km

b) 1726km.

Nên xem  Kế hoạch giáo dục môn Đạo Đức lớp 1 sách Cánh Diều theo Công văn 2345

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button

You cannot copy content of this page