Tin Tức

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT – Học Điện Tử

Ngày 31/08/2021, Bộ D&ĐT đã ban hành Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. 

Theo đó có một số điểm mới trong tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ như sau:

  • Thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho cả chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng.
  • Thứ hai, bổ sung quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tính chỉ. Cụ thể, người học được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một số học phần khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ khác hoặc đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù theo quy định. Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi không vượt quá 30 tín chỉ.
  • Thứ ba, sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy loại khá trở lên và các điều kiện khác do cơ sở đào tạo quy định có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại cùng cơ sở đào tạo.

Nội dung Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT

Nên xem  5 bước điều chỉnh cân bằng màu màn hình trên Galaxy S8 Plus

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page