Tin Tức

Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH Định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho 46 nghề

Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề.

Ngày 28/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề.

Theo đó, định mức kinh tế-kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1585 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

Ngoài ra, đối với ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ Cao đẳng, định mức giờ dạy lý thuyết là 14,49 giờ, định mức giờ dạy thực hành là 71,94 giờ. Định mức kinh tế – kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 1800 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung;…

Nên xem  Lời bài hát Cho ta gần hơn

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Mời các bạn tải Thông tư 16/2020/BLĐTBXH tại Đây.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Mobitool VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page