Tin Tức

Thiết lập thư mục bảo mật trên Samsung Galaxy A5 2017

Thư mục bảo mật là không gian bảo mật độc lập tách biệt với bên ngoài.

Thiết lập thư mục bảo mật trên Samsung Galaxy A5 2017 như sau:

Bước 1: Vào “Thư mục bảo mật”.

Bước 1: Vào Thư mục bảo mật

Vào “Thư mục bảo mật”.

Bước 2: Chọn “Bắt đầu”.

Bước 2: Chọn Bắt đầu

Chọn “Bắt đầu”.

Bước 3: Chọn “Đăng nhập” và đăng nhập tài khoản Samsung Account(Tham khảo cách tạo tài khoản Samsung tại đây).

Bước 3: Chọn Đăng nhập và đăng nhập tài khoản Samsung Account

Chọn “Đăng nhập” và đăng nhập tài khoản Samsung Account

Bước 4: Đặt kiểu khóa cho ứng dụng “Thư mục bảo mật”.

Bước 4: Đặt kiểu khóa cho ứng dụng thư mục bảo mật

Đặt kiểu khóa cho ứng dụng “Thư mục bảo mật”.

Bước 5: Thiết lập mật khẩu.

Bước 5: Thiết lập mật khẩu.

Thiết lập mật khẩu.

Bước 6: Đang tạo thư mục bảo mật.

Bước 6: Đang tạo thư mục bảo mật.

Đang tạo thư mục bảo mật.

Bước 7: Các ứng dụng có sẵn trong “Thư mục bảo mật”.

Bước 7: Các ứng dụng có sẵn trong Thư mục bảo mật

Các ứng dụng có sẵn trong “Thư mục bảo mật”.

Bước 8: Thêm các ứng dụng vào “Thư mục bảo mật”.

Thêm các ứng dụng vào Thư mục bảo mật

Thêm các ứng dụng vào “Thư mục bảo mật”.

Lưu ý: Thư mục bảo mật là nơi chứa các ứng dụng muốn được bảo mật riêng tư. Khi dùng các ứng dụng này trong thư mục bảo mật thì ra các ứng dụng ngoài sẽ không thấy được các dữ liệu này. Ví dụ như: Tin nhắn, Hình chụp camera…

Như vậy là đã hoàn tất quá trình thiết lập, chúc các bạn thành công.

Nên xem  Lời bài hát Tết Còn Ở Đó Hông Ta?

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page