Lãi ròng là lãi gì? Công thức tính lãi ròng?

xui xẻo

Khi làm việc cho các công ty thuộc bộ phận tiếp thị, bán hàng hoặc bạn có công việc kinh doanh riêng thì việc tính toán lãi lỗ là rất quan trọng để đo lường hiệu quả của công việc kinh doanh. Trong đó, lợi nhuận ròng là cực kỳ quan trọng – và bạn cần biết?

1. Lợi nhuận ròng là gì?

xui xẻo

Lợi nhuận ròng trong tiếng Anh được gọi là Lợi nhuận ròng. Thực chất của lợi nhuận ròng (lợi nhuận ròng) là nó được tính là lợi nhuận gộp sau khi trừ đi các chi phí bên ngoài như nhân công, quản lý, kho bãi, thuế phải nộp của một doanh nghiệp.

2. Lợi nhuận ròng để làm gì?

Trên thực tế, người ta tính lãi ròng để thống kê lợi nhuận của một cá nhân hay một doanh nghiệp kinh doanh có lãi và tính toán mức tăng trưởng của doanh nghiệp đó tăng hay lỗ để có thể kiểm soát, cải tiến hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh và thu xếp lương thưởng cho người lao động.

3. Công thức tính lợi nhuận của lãi ròng?

* Đối với Doanh nghiệp:
Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (10% thuế GTGT + 30% chi phí hoạt động – 20% thuế TNDN
Giả sử: A = Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.
B = 10% thuế GTGT của doanh nghiệp chịu thuế GTGT = 10% A = 0,1A
C = 30% chi phí hoạt động kinh doanh = 30% A = 0,3A
D = lợi nhuận cấp 1 sau khi trừ chi phí hoạt động thuế GTGT
=> Lợi nhuận cấp 1 sau khi trừ chi phí hoạt động thuế GTGT là D = A – (B + C) = A- (0,1A + 0,3A) = 0,6A

Nên xem  Lời bài hát Hẹn Ước – Bảo Jen, KN

* Cho cá nhân:

Công thức tính lợi nhuận ròng (lợi nhuận ròng) như sau: Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp… – và các khoản thuế phải nộp Lưu ý: – Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần (hay còn gọi là doanh thu thuần) – Giá vốn hàng hóa đã bán (tên tiếng anh gọi là cost of good sell).

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

You cannot copy content of this page