Tin Tức

Khôi phục cài đặt gốc và hard reset Samsung Galaxy C9 Pro

Khôi phục cài đặt gốc giúp bạn đặt lại tất cả cài đặt của máy tính bảng về mặc định của nhà sản xuất.

Lưu ý: Tất cả các dữ liệu( hình ảnh, danh bạ, tin nhắn…) sẽ mất hết.

Khôi phục cài đặt gốc và hard reset Samsung Galaxy C9 Pro như sau:

Phần 1: Khôi phục cài đặt gốc: Cài đặt > Quản lí chung > Xóa > Khôi phục cài đặt gốc > Đặt lại thiết bị.

Khôi phục cài đặt gốc

Phần 2: Hard Reset.

Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn+Hone+AL tăng để vào recovery.

Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn+Hone+AL tăng để vào recovery.Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn+Hone+AL tăng để vào recovery.

Nhấn nút nguồn+Hone+AL tăng để vào recovery.

Bước 2: Chọn “Wipe data/factory reset”.Lưu ý: Dùng phím AL tăng giảm để di chuyển, phím Nguồn để chọn.

Bước 2: Chọn Wipe data/factory reset.Lưu ý: Dùng phím AL tăng giảm để di chuyển, phím Nguồn để chọn.

Chọn “Wipe data/factory reset”

Bước 3: Chọn “Yes”.

Bước 3: Chọn Yes

Chọn “Yes”.

Bước 4: Chọn “Reboot system now”.

Bước 4: Chọn Reboot system now

Chọn “Reboot system now”.

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

Nên xem  [Video] Cách chèn link trên Canva và tải file chứa liên kết về máy

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page