Tin Tức

Kết nối OTG trên Mobell Nova F3

Kết nối OTG giúp hỗ trợ kết nối với các thiết bị ngoại vi như chuột, USB, bàn phím…

Để kết nối OTG trên Mobell Nova F3 như sau:

Bước 1: Để kết nối OTG bạn phải chuẩn bị cáp OTG hoặc USB OTG.

Để kết nối OTG bạn phải chuẩn bị cáp OTG hoặc USB OTG.

Bước 2: Cắm USB OTG(cáp OTG) vào thiết bị.

Cắm USB OTG(cáp OTG) vào thiết bị.

Cắm USB OTG(cáp OTG) vào thiết bị.

Bước 3: Xuất hiện thông báo kết nối.

Xuất hiện thông báo kết nối.

Xuất hiện thông báo kết nối.

Bước 4: Để xem bộ nhớ USB OTG đã kết nối bạn vào quản lí file.

Để xem bộ nhớ USB OTG đã kết nối bạn vào quản lí file.

Để xem bộ nhớ USB OTG đã kết nối bạn vào quản lí file.

Bước 5: Chọn “Thiết bị lưu trữ USB ngoài”.

Chọn Thiết bị lưu trữ USB ngoài

Chọn “Thiết bị lưu trữ USB ngoài”.

Bước 6: Các thư mục trong USB.

Các thư mục trong USB.

Các thư mục trong USB.

Chúc các bạn thành công.

Nên xem  Những mẹo chỉ người chơi chuyên nghiệp mới biết trong FIFA 22

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page