Tin Tức

Hướng dẫn nhận tất cả skin hiện có trong Pokémon Unite

Hình ảnh Tên skin Cách nhận Space Style: Lucario Người chơi phải mua Battle Pass mùa 2 và sau đó mở khóa cấp độ 1. Space Style: Gengar Người chơi phải mua Battle Pass cho Phần 2 và sau đó chơi đủ để mở khóa tất cả 60 cấp độ. Firefighter Style: Blastoise Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem. Sacred Style: Alolan Ninetales Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 2499 Aero Gem. Poncho Style: Sylveon Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem. Bonfire Style: Slowbro Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem. Bonfire Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem. Suite Style: Venasaur Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem. Captain Style: Charizard Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1200 Aero Gem. Orange Unite Style: Snorlax Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Purple Unite Style: Snorlax Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Orange Unite Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Purple Unite Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Orange Unite Style: Pikachu Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Purple Unite Style: Pikachu Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Orange Unite Style: Eldegoss Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Purple Unite Style: Eldegoss Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Fashionable Style: Gardevoir Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem. Beach Style: Machamp Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Beach Style: Snorlax Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Pilot Style: Talonflame Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 88 vé Holowear. Fashionable Style: Eldegoss Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Fashionable Style: Pikachu Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem. Magician Style: Mr. Mime Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 1200 Aero Gem và 60 vé Holowear. Beach Style: Garchomp Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng, tiêu 350 Aero Gem và 18 vé Holowear. Hero Style: Greninja Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 1050 Aero Gem. Fashionable Style: Absol Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem. Fashionable Style: Greninja Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 350 Aero Gem. Fashionable Style: Blastoise Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem. Training Style: Slowbro Đi đến phần Zirco Trading của cửa hàng và tiêu 400 Aero Gem.
Nên xem  Top 8 shop quần áo thể thao tốt nhất thành phố Hồ Chí Minh

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page