Tin Tức

Hard reset máy Mobell Nova i4

Hard reset khi máy bạn quên mật khẩu màn hình khóa hoặc bị lỗi không thao tác máy được.

Lưu ý: Tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn sẽ bị xóa đi và không thể phục hồi lại được.

Để hard reset máy Mobell Nova i4 như sau:

Bước 1: Tắt nguồn máy hoàn toàn.

Bước 2: Giữ cùng lúc “Nguồn + Âm lượng tăng”.

Giữ cùng lúc “Nguồn + Âm lượng tăng”.

Bước 3: Chọn “Recovery Mode”.Dùng phím âm lượng tăng để di chuyển, phím âm lượng giảm để chọn.

Dùng phím âm lượng tăng để di chuyển, phím âm lượng giảm để chọn.

Dùng phím âm lượng tăng để di chuyển, phím âm lượng giảm để chọn.

Bước 4: Nhấn phím nguồn một cái để ra giao diện Recovery.

Nhấn phím nguồn một cái để ra giao diện Recovery.

Nhấn phím nguồn một cái để ra giao diện Recovery.

Bước 5: Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Wipe data/Factory Reset” và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống Wipe data/Factory Reset và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Wipe data/Factory Reset” và dùng phím Nguồn để chọn.

Bước 6: Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Yes” và dùng phímNguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống Yes và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Yes” và dùng phím Nguồn để chọn.

Bước 7: Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Reboot System Now”và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống Reboot System Now và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Reboot System Now” và dùng phím Nguồn để chọn.

Chúc các bạn thành công.

Nên xem  Cách tách beat bằng Audacity

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page