Tin Tức

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý, từ mã đề 201 đến 224

Sau khi hoàn thành bài thi môn Vật lý THPT Quốc gia, nếu vẫn băn khoăn về kết quả bài làm của mình thì Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý dưới đây chính là tài liệu tham khảo mà các em không nên bỏ qua.

(Môn Vật lý sẽ thi lúc 07h35 ngày 8/7/2021. Mobitool sẽ cập nhật đáp án sớm nhất khi môn thi kết thúc)

Mục Lục bài viết:
I. Đề thi
II. Đáp án

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý

Với 40 câu hỏi trắc nghiệm bài thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lý, các em cần tính toán nhanh và hoàn thành câu trả lời vào phiếu đáp án trong thời gian 50 phút. Về cấu trúc, hình thức bài thi cũng như phạm vi nội dung (Chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 12) đề thi không có sự thay đổi so với những năm học trước.

Để biết những đơn vị kiến thức và những dạng bài tập nào được đưa vào trong đề thi THPT môn Vật lý, các em hãy cùng tham khảo đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý được tổng hợp dưới đây nhé.

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý

de thi tot nghiep thpt nam 2021 mon vat ly

de thi vat li thpt quoc gia 2021

de thi mon vat li thpt quoc gia 2021

de thi mon ly tot nghiep thpt quoc gia 2021
 

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý

– Mã đề 201:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C 

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. D

33.D  

34. A  

35. B 

36. A 

37.  A

38. C

39. C 

40. C

Nên xem  Xóa file Hiberfil.sys trên Windows 10

 

– Mã đề 204:

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

6. C

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. C

15. C

16. B

17. C

18. B

19. B

20. A

21. C

22. A

23. A

24. C

25. A

26. D

27. A

28. B

29. C

30. B

31. B

32. D  

33. B 

34. C  

35. D 

36. D 

37. A 

38. B 

39.  D 

40.  D

– Mã đề 205:

1. B

2. A

3. B

4. C

5.C 

6. C

7. B

8. B

9.C 

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C 

19.D 

20.B 

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D  

33. B 

34. C  

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39.  D 

40. D

– Mã đề 206:

1. C

2. D

3. D

4. C

5. A

6. C

7.B 

8. D

9.A 

10.C 

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20.D 

21. D

22. B

23. D

24. A

25. D

26. A

27. B

28. A

29. B

30.C 

31. C

32.  B 

33.  A

34.   C

35.  A

36.B  

37.C  

38.  A

39. B  

40.B  

 

– Mã đề 207:

1. B

2.D 

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C 

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A  

33.  C

34. A

35. C 

36.  A

37. C 

38. A

39. B  

40. C

 

– Mã đề 208:

1. D

2. A

3. D

4. C

5. A

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. C

12.B 

13. D

14. C

15. C

16.B 

17. B

18. D

19.B 

20. D

21. C

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. D

30.A 

31. D

32.  C 

33.  D

34.  A

35.  D

36.  B

37.B  

38.  C

39. A  

40. A

 

– Mã đề 209:

1.A 

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A 

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D 

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A   

33. D 

34. D  

35. B

36. A 

37. D 

38. A 

39.C   

40. B 

Nên xem  Cách kiểm tra phiên bản iOS trên iPhone

 

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 210:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-210

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 211:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-211

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 212:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-212

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 213:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-213

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 214:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-214

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 215:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-215

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 216:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-216

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 217:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-217

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 218:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-218

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 219:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-219

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 220:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-220

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 221:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-221

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 222:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-222

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 223:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-223

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 224:

dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-vat-ly-ma-de-224

 

—————–HẾT—————–


Trong ngày thi thứ hai 8/7/2021, các sĩ tử sẽ hoàn thành các bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội. Sau khi hoàn thiện bài thi, các em có thể cập nhật: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa học, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý nhanh nhất tại Mobitool.

Nên xem  VIP, V.I.P là gì? viết tắt của từ nào tiếng Anh?

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page