Tin Tức

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý từ mã đề 301 đến 324

Hệ thống Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý theo mã đề được tổng hợp nhằm giúp cho việc tra cứu, đối chiếu kết quả bài làm của các em học sinh được dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Mục Lục bài viết:
I. Đề thi
II. Đáp án

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

Vậy là các em vừa hoàn thành bài thi THPT Quốc gia môn Địa lý. Để giải tỏa tâm trạng căng thẳng, tâm lí lo lắng, mong chờ kết quả bài thi, các em có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả bài thi của mình qua việc tham khảo Đề thi và Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý theo mã đề thi của mình.

I. Đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

de thi mon dia li thpt 2021

de thi tot nghiep mon dia ly 2021

de thi mon dia thpt quoc gia nam 2021

bai thi mon dia tot nghiep thpt quoc gia

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

– Mã đề 301:

 

– Mã đề 302:

41. C  

42. D 

43. C

44.  D

45.A 

46. C

47.A 

48.B 

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C 

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C 

65. B

66.B

67.A 

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B 

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

– Mã đề 303:

41.D  

42.C  

43.A 

44. B 

45. C

46. B

47. A

48. C 

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C 

56. B

57. D

58. A

59. D 

60. A 

61. D

62. C

63. A

64. C 

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C 

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D 

75. D

76. C

77. A

78. D 

79. D

80. A 

Nên xem  Chơi Game tập gõ 10 ngón “Kho báu dưới đáy biển”

– Mã đề 305:

de thi tot nghiep mon dia ly ma de 305

– Mã đề 306:

41. B  

42. B 

43. B

44. A 

45. B

46. C 

47. C 

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. D

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B 

61. C

62. B 

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B 

74. D 

75. D 

76. D

77. C

78. C 

79. D 

80. D

 

– Mã đề 307:

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A

– Mã đề 308:

41. C 

42.B  

43. A

44. C 

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A 

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63.B 

64.B 

65.D

66. D

67. C

68.D 

69. D

70. C

71. D

72. B 

73. B

74. D

75.D 

76.B 

77. B

78. C

79.B 

80. B

– Mã đề 309:

41. C 

42. B

43. A

44. B  

45. A

46. D 

47. C 

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A 

63. B 

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A  

74. C 

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D 

– Mã đề 310:

 

de thi tot nghiep mon dia ly ma de 310

– Mã đề 311:

de thi tot nghiep mon dia ly ma de 311

– Mã đề 312:

de thi tot nghiep mon dia ly ma de 312

– Mã đề 313:

de thi tot nghiep mon dia ly ma de 313

– Mã đề 314:

41. D 

42. B 

43.D 

44. D 

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. C 

50. C 

51. A

52. D

53. B 

54. D 

55. C 

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C 

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D 

72. D

73. B

74. A 

75. B

76. C

77. A

78. B 

79. A 

80. C

Nên xem  Cách lắp bơm tăng áp lực nước cho vòi hoa sen

– Mã đề 315:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li ma de 315

– Mã đề 316:

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67. 

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

– Mã đề 317:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li ma de 317

– Mã đề 318:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li ma de 318

– Mã đề 319:

41. B

42. C  

43. D

44. A 

45. A

46. A

47. D 

48. B

49. A 

50. D

51. C

52. A 

53. C

54. D 

55. A

56. D

57. C 

58. B

59. C

60. B

61. C 

62. C 

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D 

69. B

70. A 

71. C

72. C 

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D 

79. C

80. D

– Mã đề 320:

41. B  

42. A  

43. D

44. A

45. A 

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. A

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

– Mã đề 321:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li ma de 321

– Mã đề 322:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li ma de 322

– Mã đề 323:

41. B 

42. C  

43. D

44. B 

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A 

50. A 

51. A

52. D 

53. C

54. D 

55. A

56. A 

57. B

58. C

59. B

60. B 

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B 

73. B 

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C 

79. C

80. D

– Mã đề 324:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li ma de 324

—————HẾT—————-


Bên cạnh Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý, Mobitool còn cập nhật nhanh và chính xác nhất Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Lịch sử, Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Ngữ văn, Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Giáo dục Công dân nhằm hỗ trợ các em trong việc tra cứu.

Nên xem  Review: Máy sấy quần áo Samsung có tốt không? Có nên mua không?

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page