Tin Tức

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ – Học Điện Tử

Big Data xin giới thiệu Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ năm 2014 về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2014.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-
Số: 4221/LĐTBXH-ATLĐ
V/v hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần
các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: …………………………………………………

Từ năm 2010 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Việc hoán đổi này đã đem lại các lợi ích thiết thực như hoạt động của các cơ quan đơn vị được liên tục, không ngắt quãng, người lao động được nghỉ liền nhiều ngày để chủ động sắp xếp, giải quyết công việc riêng của cá nhân. Quá trình thực hiện đã đảm bảo được một số mặt sau:

1. Số ngày làm việc của công chức, viên chức không thay đổi. Đồng thời, việc hoán đổi đã tránh được 01 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ.

2. Đối tượng áp dụng hoán đổi là công chức, viên chức của các đơn vị có lịch nghỉ hằng tuần là 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, không phải áp dụng với doanh nghiệp và người dân nói chung. Đồng thời, đối với công chức, viên chức có lịch làm việc bình thường là cả thứ Bảy thì không áp dụng hoán đổi, có nghĩa là việc giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục, hành chính vẫn được đảm bảo.

Nên xem  Photoshop – Kĩ thuật tách tóc bằng chức năng Channel

3. Việc hoán đổi ngày nghỉ đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân có thể sắp xếp thời gian hợp lý để liên hệ công việc.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã nhận được một số ý kiến cho rằng việc nghỉ lễ kéo dài liên tục nhiều ngày cũng có ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp và người dân khi có công việc hành chính cần liên hệ với cơ quan nhà nước.

Nhằm hoàn thiện phương án nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị quý Cơ quan góp ý dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và các phụ lục kèm theo, gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2014.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG
TUẦN VÀO DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2015 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi là công chức, viên chức) như sau:

Nên xem  Có nên mua bảo hiểm thai sản Liberty

1. Dịp nghỉ Tết Dương lịch:

Công chức, viên chức đi làm Thứ Bảy, ngày 27/12/2014 để nghỉ Thứ Sáu, ngày 02/01/2015. Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 04/01/2015. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 04 ngày nghỉ liên tục.

2. Dịp nghỉ Tết Âm lịch:

Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ Thứ Ba, ngày 17/02/2015 đến hết Thứ Bảy, ngày 21/02/2015 (tức là từ ngày 29 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng giêng năm Ất Mùi) và nghỉ bù vào Thứ Hai, ngày 23/02/2015 (do ngày nghỉ hằng tuần Thứ Bảy trùng ngày mùng 3 Tết).

Về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần dịp nghỉ Tết Âm lịch, công chức, viên chức đi làm Thứ Bảy, ngày 14/02/2015 để nghỉ Thứ Hai, ngày 16/02/2015.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Âm lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (tức là từ 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 09 ngày nghỉ liên tục với 04 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 05 ngày đầu năm Ất Mùi.

3. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5:

Công chức, viên chức đi làm Thứ Bảy, ngày 25/4/2015 để nghỉ Thứ Hai, ngày 27/4/2015; đi làm Thứ Bảy, ngày 09/5/2015 để nghỉ Thứ Tư, ngày 29/4/2015. Như vậy, dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ ngày 26/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 08 ngày nghỉ liên tục.

Nên xem  Nguyên mẫu smartphone OPPO với camera selfie ẩn dưới màn hình xuất hiện trên tay người dùng, nhìn ấn tượng đấy chứ?

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội biết và thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ (dự thảo Thông báo gửi kèm).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Big Data tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page