Tin Tức

Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV – Học Điện Tử

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV gửi các Sở GDĐT; các đại học, học viện; trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm

  • Không để có học sinh, sinh viên thiếu ăn, thiếu mặc
  • Hỗ trợ, tư vấn tâm lý kịp thời cho học sinh

Nội dung Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3734/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hỗ trợ HSSV bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

– Các sở Giáo dục và Đào tạo;
– Các đại học, học viện; trường đại học,
trường cao đẳng sư phạm.

Để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh, sinh viên (HSSV) đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; nhằm tăng cường công tác đảm bảo sức khoẻ, an ninh, an toàn cho HSSV trong hoạt động dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021 – 2022, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) và khuyến khích cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban chỉ đạo các cấp, Bộ Y tế, Bộ GDĐT.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong quá trình học tập qua internet (Công văn số 1247/BGDĐT-GDCTHSV ngày 13/4/2020) và đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy học trực tuyến (Công văn số 850/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/3/2021).

3. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

a) Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19;

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh vào đầu năm học bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế ở địa phương đồng thời triển khai; lồng ghép vào các hoạt động giáo dục ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học;

Nên xem  Lời bài hát Anh thanh niên 2

c) Phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý, tổ công tác xã hội trong nhà trường để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho học sinh, đặc biệt là các em đang ở các địa phương khác do dịch bệnh Covid-19 chưa thể trở về gia đình để tham gia học tập khi các em gặp các vấn đề về tâm lý, về an sinh; xây dựng kế hoạch, phương án tư vấn trực tuyến, tư vấn cá nhân khi học sinh cần hỗ trợ, giúp đỡ. Khuyến khích giáo viên, học sinh ghi các video clip chia sẻ kinh nghiệm hay trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong việc dạy và học ở điều kiện phòng chống dịch; các kỹ năng phòng chống xâm hại, bắt nạt qua mạng… Lựa chọn và đăng tải nội dung tốt lên các website, các fanpage, các ứng dụng trực tuyến, hệ thống tin nhắn của nhà trường để tuyên truyền và lan toả.;

d) Hướng dẫn học sinh và kết nối, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc sử dụng, khai thác kho dữ liệu, học liệu số, nền tảng số của Bộ GDĐT và các đơn vị cung cấp nhằm phục vụ cho quá trình học tập của học sinh (Hệ thống Tri thức Việt số hóa (https://itrithuc.vn/), (https://itrithuc.vn/Igiaoduc) và của Bộ GDĐT). Hướng dẫn phụ huynh thường xuyên quan tâm, tạo các không gian thoáng, yên tĩnh, hướng dẫn việc sử dụng phần mềm học tập trực tuyến… để giúp việc học tập trực tuyến hiệu quả và bảo đảm an toàn cho học sinh.

đ) Tăng cường kết nối, trao đổi giữa các giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các môn học, cán bộ Đoàn, Giáo viên – Tổng phụ trách Đội… trong quá trình học sinh học trực tuyến để chia sẻ, hỗ trợ liên thông giữa nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh.

e) Ký kết quy chế/Chương trình phối hợp giữa cơ sở giáo dục với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, các hội ở địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có phương tiện tối thiểu đáp ứng việc học tập trực tuyến trong thời gian chưa thể tới trường vì dịch bệnh; đồng thời kiểm tra, rà soát những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phối hợp với chính quyền, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ, tuyệt đối không để có học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, giúp các em được tham gia đầy đủ các hình thức học tập, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Nên xem  Tower Conquest Mod v22.00.73g Full tiền (Vô hạn money)

g) Các đơn vị ở vùng có điều kiện thuận lợi, chưa bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chủ động quan tâm chia sẻ nguồn lực, trang thiết bị tham gia công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đến trường, thực hiện nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế; đồng thời có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp đối với các nhà trường, các học sinh đang gặp khó khăn.

4. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm

a) Chủ động rà soát, thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu (theo Công văn 3740/BGDĐT-GDTC ngày 27/8/2021 của Bộ GĐĐT) gồm: Sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch; sinh viên (gồm cả sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế) đang ở nội trú tại ký túc xá nhà trường hoặc đang thuê trọ ở bên ngoài… để lên phương án thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời, cụ thể (cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tài chính, miễn giảm học phí…) phù hợp với khả năng, điều kiện của mỗi nhà trường..

b) Thường xuyên giữ mối liên hệ với các em sinh viên hiện đang gặp khó khăn khi thuê trọ ngoài khu nội trú để tư vấn, hỗ trợ các biện pháp phòng chống COVID-19, cập nhật và giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh trong điều kiện sinh viên xa gia đình, đặc biệt đối với các trường hợp thuộc; đặc biệt đối với các trường hợp thuộc các diện F0, F1, F2.

c) Chủ động tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Công đoàn của nhà trường), các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ sinh viên khó khăn (tại mục 4.a) về bảo đảm cho sinh viên được học tập an toàn, hiệu quả.

d) Quan tâm động viên, hỗ trợ và áp dụng chế độ phù hợp đối với các sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch; kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tấm gương trong HSSV, cán bộ giáo viên đã tích cực tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

đ) Các nhà trường có điều kiện thuận lợi chủ động quan tâm chia sẻ nguồn lực, trang thiết bị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp đối với các nhà trường, các sinh viên đang gặp khó khăn.

Nên xem  ‘Mổ bụng’ iPhone 2 đến iPhone 7 để thấy Apple đã tỉ mỉ và cầu toàn đến thế nào!

5. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tiếp tục tổ chức Chương trình Đồng hành cùng HSSV mùa COVID trên Fanpage Học sinh, sinh viên Việt Nam https://www.facebook.com/cthssvvn để thực hiện các hoạt động tư vấn tâm lý, kỹ năng học tập cho HSSV; tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành về khoa học tâm lý giáo dục, hướng nghiệp; xây dựng các video clip, infographic, bài hướng dẫn; tổ chức các buổi livestream trực tiếp… nhằm hỗ trợ các nhà trường và các em HSSV biết khai thác phục vụ phòng chống COVID-19 hiệu quả và học tập, rèn luyện tốt nhất.

Đầu mối, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, các đơn vị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam… để tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm… để giúp đỡ HSSV tại mục 4.a.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục; giữ kết nối chặt chẽ với Ban quản lý các khu nội trú các trường đại học để rà soát các sinh viên khó khăn, sinh viên phải ra ngoài thuê nhà trọ, tổng hợp số liệu, báo cáo lãnh đạo các nhà trường có biện pháp hỗ trợ các sinh viên kịp thời.

6. Vụ Giáo dục Thể chất phối hợp triển khai nội dung liên quan của Chương trình Đồng hành cùng HSSV mùa COVID; xây dựng hệ thống bài tập vận động, các nội dung số liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ HSSV các biện pháp tập luyện, tăng cường vận động nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19 và học tập trực tuyến tại gia đình..

7. Vụ Giáo dục Đại học phối hợp Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm để hỗ trợ các sinh viên khó khăn, bảo đảm thực hiện tốt chương trình đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đ/c Nguyễn Văn Tuấn, điện thoại: 0985602816, email: nvtuan.hssv@moet.gov.vn).

Nơi nhận:

– Như kính gửi;
– BCĐ PC COVID-19 Trung ương (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);
– TƯ Đoàn, TƯ Hội SV VN (để ph/h);
– UBND các tỉnh/thành phố TƯ (để biết và
ph/h chỉ đạo);
– Thường trực BCĐ P/C COVID-19 Bộ (để biết);
– Vụ GDTrH, GDTC, Vụ GDĐH (để th/h);
– Đăng Cổng Thông tin của Bộ;
– Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thị Minh

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page