Tin Tức

Cách sử dụng hàm Filter trong Google Sheet chi tiết, có ví dụ dễ hiểu

Hàm Filter trong Google Sheet là một hàm sử dụng để lọc dữ liệu có điều kiện giúp bạn lọc được các tập dữ liệu và trả về một cách tức thì những hàng dữ liệu đáp ứng tiêu chí bạn chỉ định. Hãy theo dõi bài viết để hiểu hơn về hàm Filter nhé.

Cách sử dụng hàm Filter trong Google Sheet chi tiết, có ví dụ dễ hiểu

I. Hàm FILTER là gì? Ứng dụng của hàm FILTER trong Google Sheet

1. Định nghĩa hàm FILTER là gì trong Google Sheet

Hàm FILTER là một hàm sử dụng để lọc dữ liệu có điều kiện trong Google Sheet với cú pháp =FILTER(“range of values”,”condition 1″;[” condition 2″;..]), trong đó:

  • Range of values: Dữ liệu cần được lọc trên trang Google Sheet.
  • Condition 1: Điều kiện 1 là cột hoặc hàng có chứa giá trị đúng hoặc sai tương ứng với cột hoặc hàng đầu tiên của bản dữ liệu cần lọc.
  • Condition 2…: Điều kiện 2 là điều kiện bổ sung với dữ liệu cần lọc.

Ứng dụng của hàm FILTER:

  • Lọc dải ô dữ liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định.
  • Sử dụng để trả về nhiều tiêu chí.
  • Sử dụng để trả về nhiều tiêu chí và sắp xếp.

2. Ví dụ về hàm FILTER trong Google Sheet

Ở đây mình có đưa ra một ví dụ cho các bạn hiểu hơn về cách sử dụng hàm này

Ví dụ: mình muốn lọc dữ liệu các giá trị nhỏ hơn 100.

Nên xem  Top 5 tướng đường giữa Liên Minh Tốc Chiến mạnh nhất

Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu > Nhập hàm =FILTER(A1:A10;A1:A10>100) như hình.

Lọc giá trị nhỏ hơn 100

Lọc giá trị nhỏ hơn 100

Bước 2: Nhấn Enter > Kết quả hiển thị như hình.

Kết quả lọc dữ liệu giá trị lớn hơn 100

Kết quả lọc dữ liệu giá trị lớn hơn 100

II. Những cách kết hợp hàm FILTER trong Google Sheet 

1. Nhập nhiều điều kiện trong hàm FILTER

Như ví dụ ở trên mình có thể lọc dữ liệu có giá trị trong khoảng 200 đến 400.

Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu > Nhập hàm =FILTER(A1:A10;A1:A10>200;A1:A10<400) như hình.

Loc dữ liệu giá trị trong khoảng 200 đến 400

Loc dữ liệu giá trị trong khoảng 200 đến 400

Bước 2: Nhấn Enter > Kết quả hiển thị như hình.

Kết quả lọc dữ liệu giá trị trong khoảng 200 đến 400

Kết quả lọc dữ liệu giá trị trong khoảng 200 đến 400

2. Tham chiếu nhiều cột trong hàm FILTER 

Cũng dựa vào bảng của ví dụ trên mình thêm vào 1 cột ở bên phần giá trị nữa

Ví dụ: Trong bảng 2 cột giá trị mình lọc giá trị lớn hơn 100.

Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu > Nhập hàm =FILTER(A1:B10;A1:A10>100;B1:B10>100) như hình

Lọc giá trị lớn hơn 100 của 2 cột

Lọc giá trị lớn hơn 100 của 2 cột

Bước 2: Nhấn Enter > Kết quả hiển thị như hình.

Kết quả lọc dữ liệu giá trị lớn hơn 100 của 2 cột

Kết quả lọc dữ liệu giá trị lớn hơn 100 của 2 cột

3. Tham chiếu ô trong phần điều kiện của hàm FILTER

Ví dụ: Ta lọc dữ liệu giá trị trong dải ổ có các giá trị lớn hơn với 1 ô tham chiếu cho trước, Ta thực hiện như sau

Nên xem  Cách soạn văn bản bằng giọng nói bằng Google Docs và Google Dịch

Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu > Nhập hàm =FILTER(A1:A10;A1:A10>E1) như hình

Lọc giá trị lớn hơn ô tham chiếu

Lọc giá trị lớn hơn ô tham chiếu

Bước 2: Nhấn Enter > Kết quả hiển thị như hình.

Kết quả lọc giá trị lớn hơn ô tham chiếu

Kết quả lọc giá trị lớn hơn ô tham chiếu

4. Lồng nhiều hàm FILTER vào nhau

Cấu trúc hàm: =FILTER(FILTER(range;condition);condition)

Bằng cách sử dụng đầu ra của hàm FILTER đầu tiên của bạn làm [range of values] của hàm FILTER thứ hai.

Ví dụ: Ta sử dụng dữ liệu của ví dụ trên dùng hàm FILTER thứ nhất để lọc dữ liệu lớn hơn 100 và hàm Filter thứ hai để lọc giá trị lớn hơn 400.

Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu >Nhập hàm =FILTER(FILTER(A1:A10;A1:A10>100);A1:A6>400) như hình.

Lọc giá trị sử dụng điều kiện hàm thứ nhất là range of vale cho hàm số 2

Lọc giá trị sử dụng điều kiện hàm Filter thứ nhất làm “range of values” cho hàm Filter thứ hai

Bước 2: Nhấn Enter > Kết quả hiển thị như hình.

Kết quả sẽ trả về giá trị lọc mà hàm “FILTER(A1:A10;A1:A10>100)” sẽ làm “range of values” cho hàm thứ hai . Bạn hãy xem lại ví dụ về hàm FILTER đầu tiên của bài viết này để dễ hình dung nhé. 

Ta xem bảng kết quả

Kết quả trả giá về trị của hàm lồng vào nhau

Kết quả trả giá về trị của hàm lồng vào nhau

Trên đây là Cách sử dụng hàm FILTER trong Google Sheet cực đơn giản. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong công việc cũng như học tập và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích và mọi góp ý hãy để lại bình luận bên dưới.

Nên xem  Lời bài hát Không Yêu Nữa Đâu

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page