Tin Tức

Cách chia sẻ 3G làm Wifi trên Samsung Galaxy A3 2017

Tính năng phát wifi giúp bạn có thể chia sẻ kết nối 3G cho mọi người xung quanh bằng sóng Wifi.

Cách chia sẻ 3G làm Wifi trên Samsung Galaxy A3 2017 như sau:

Bước 1: Vào “Cài đặt” chọn “Kết nối”.

Vào “Cài đặt” chọn “Kết nối”.

Bước 2: Chọn “Chia sẻ kết nối internet”.

Bước 2: Chọn Chia sẻ kết nối internet

Chọn “Chia sẻ kết nối internet”.

Bước 3: Bật “Điểm truy cập di động”.

Bước 3: Bật Điểm truy cập di động

Bật “Điểm truy cập di động”.

Bước 4: Chọn “Điểm truy cập di động” để thiết lập tên và mật khẩu.

Bước 4: Chọn Điểm truy cập di động để thiết lập tên và mật khẩu.

Chọn “Điểm truy cập di động” để thiết lập tên và mật khẩu.

Bước 5: Cài đặt tên và mật khẩu phát wifi.

Bước 5: Cài đặt tên và mật khẩu phát wifi.

Cài đặt tên và mật khẩu phát wifi.

Như vậy chúng ta đã chia sẻ 3G làm Wifi trên Samsung Galaxy A3 2017 được rồi. Chúc các bạn thành công.

Nên xem  Xem Minh Lan truyện ở đâu?

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page