Cách chèn logo vào ảnh hàng loạt bằng Photoshop

Đối với những công việc lặp đi lặp lại như chèn Logo vào ảnh thì các bạn có thể dùng chức năng Action của Photoshop để tiết kiệm thời gian, chỉ với vào thao tác các bạn đã có thể đóng dấu hàng nghìn bức ảnh trong vài giây.

You cannot copy content of this page