Tin Tức

Bộ biểu mẫu Kế toán tiêu chuẩn ISO

Bộ biểu mẫu Kế toán theo tiêu chuẩn ISO được Big Data giới thiệu dưới đây chính là một phần biểu mẫu được Công ty cổ phần MISA xây dựng để phù hợp tính năng quản trị tài chính kế toán của phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN.

Đây là những biểu mẫu thiết yếu trong công tác tài chính, kế toán của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bộ biểu mẫu bao gồm các văn bản giấy tờ sau:

  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn (doc)
  • Biên bản kiểm kê quỹ (xls)
  • Đề nghị tạm ứng (xls)
  • Đề nghị thanh toán (xls)
  • Đề nghị thanh toán tạm ứng (xls)
  • Mẫu dự toán chi phí (xls)
  • Sổ quỹ tiền mặt (xls)
  • Mẫu giấy xác nhận nợ (doc)
  • Tờ trình hủy công nợ (doc)

MISA là một thương hiệu phần mềm chuyên nghiệp, uy tín đã cung cấp phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp Việt gần 20 năm, vì vậy có thể coi đây là một sự bảo chứng cho tính ứng dụng thực tế của các biểu mẫu này tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, các biểu mẫu này được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn ISO – là các tiêu chuẩn quản lý chất lượng được quốc tế hóa, nhằm hướng dẫn việc quản lý của doanh nghiệp và tạo chuẩn chung thống nhất cho tất cả các khâu, các bộ phận theo một quy chuẩn khoa học, do đó sẽ thực sự cần thiết cho doanh nghiệp nào đang triển khai ISO.

Nên xem  Lời bài hát Người Dưng – Sĩ Thanh

Big Data bộ tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page