Tin Tức

12hg – 5dag = ? kg

12hg – 5dag = ? kg. Đơn vị đo khối lượng là dạng toán quen thuộc trong chương trình học tiểu học môn toán. Những bài toán về đơn vị đo khối lượng sẽ giúp các em tìm hiểu đơn vị thường được sử dụng trong cuộc sống. Cùng Mobitool VN giải bài toán trên và các bài toán về đơn vị đo khối lượng nhé.

1. 12hg – 5dag = ? kg

Nhìn vào đề bài “12hg – 5dag = ? kg” chúng ta thấy đơn vị đo ở đây chưa được đồng nhất với  nhau => Chúng ta cần phải đổi về cùng 1 đơn vị đo

Đổi:

12hg = 1,2kg

5 dag = 0,05kg

=> 12hg – 5dag = 1,2kg – 0,05kg = 1,15kg

Vậy: 12hg – 5dag = 1,15kg

2. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng

Đơn vị đo khối lượng gồm nhiều loại, Mobitool VN gửi đến bạn đọc bảng đơn vị đo khối lượng để thuận tiện hơn trong việc ghi nhớ và quy đổi giữa các loại nhé.

Tấn Tạ Yến Kg hg dag g
1 tấn 1 tạ 1 yến 1 kg 1 hg 1 dag 1 g
=10 tạ =10 yến =10kg =10hg =10dag =10g
=1000kg =100kg =1000g =1000g =100g

Chúng ta có quy tắc như sau:

Mỗi đơn vị sẽ lớn gấp 10 lần so với đơn vị đứng liền kề sau nó.

Ví dụ: 1 tấn = 10 tạ; 1 tạ = 10 yến

=> Cách đổi đơn vị đo khối lượng

  • Khi đổi từ đơn vị đo lớn, sang đơn vị đo bé liền kề thì nhân số đo với 10.
  • Khi đổi từ đơn vị đo bé sang đơn vị đo lớn liền kề thì chia số đó cho 10.

3. Bài tập đơn vị đo khối lượng

Để luyện tập cách đổi đơn vị khối lượng, mời các bạn giải các bài tập sau nhé:

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 57 kg + 56 g

b) 275 tấn – 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 3. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Bài 4: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kg …5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

Bài 5. Bình đi chợ mua 1 bó rau nặng 1250 g, một con cá nặng 4500g, 1 quả bí nặng 750g. Hỏi khối lượng mà Bình phải mang về là bao nhiêu?

Bài 6. Trong đợt kiểm tra sức khỏe. An cân nặng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng 41000g. Hỏi cả ba bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 7. Điền dấu >, <, = vào chỗ trống

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 8. Mẹ mua 5 quả dưa hấu, có 2 quả nặng 450dag, 1 quả nặng 35hg, 2 quả nặng 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng bao nhiêu kg?

Bài 9. Một con cá trê nặng 10000g, biết đầu nặng 750g, đuôi nặng 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Mobitool VN vừa gửi đến các bạn lý thuyết về đơn vị đo khối lượng và một số bài tập ứng dụng. Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong những bài toán đơn vị đo khối lượng.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài toán hay khác trên chuyên mục Tài liệu của Mobitool VN

Các bài viết liên quan:

  • Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích hình chữ nhật sẽ?
Nên xem  Mang giao diện iPad lên Windows 10

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page