100+ Hình nền, ảnh mưa buồn, hợp tâm trạng cho máy tính, điện thoại

Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của chúng ta, những hình ảnh mưa lất phất khiến chúng ta cảm thấy buồn, trầm lắng hơn. Nếu bạn thích ngắm nhìn những hình ảnh thơ mộng mà những cơn mưa mang đến và muốn tìm những hình ảnh này để đặt ảnh nền cho điện thoại, máy tính thì hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

100+ Hình nền, ảnh mưa buồn, hợp tâm trạng cho máy tính, điện thoại

I. Hình nền mưa cho máy tính

Ảnh nền mưa buồn - 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 17 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 17 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 18 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 18 (Kích thước: 1920 x 1080)

Nên xem  Top 5 Địa chỉ bán bình hút lộc uy tín nhất tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh nền mưa buồn - 19 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 19 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn - 20 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền mưa buồn – 20 (Kích thước: 1920 x 1080)

I. Hình nền mưa cho điện thoại

Ảnh nền mưa buồn - 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 6 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 6 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 7 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 7 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 8 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 8 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 10 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 10 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 11 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 11 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 12 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 12 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 13 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 13 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 14 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 14 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 16 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 16 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 17 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 17 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 18 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 18 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 19 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 19 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn - 20 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền mưa buồn – 20 (Kích thước: 1080 x 1920)

Trên đây là bài viết tổng hợp ảnh nền mưa buồn, đẹp full HD cho điện thoại và máy tính. Bạn hãy mau mau đổi ảnh nền sang hình ảnh mà bạn yêu thích nhé!

Nên xem  Cách tổ chức buổi xem phim chung trực tuyến cùng bạn bè

You cannot copy content of this page